|

بیست و دومین قسمت برنامه تراتل با حضور دکتر حسین پورفرزانه

در این برنامه درباره دانش طراحی و ساخت موتورهای هوایی، نظام آموزش هوانوردی در ایران و دستاوردهای کشور در حوزه موتورهای هوایی گفتگو کردیم.

 

ارسال نظر