|

بیست وپنجمین قسمت برنامه تراتل با حضور مهندس مهدی بابائی اصل

بیست وپنجمین قسمت برنامه تراتل با حضور مهندس مهدی بابائی اصل

آشنایی با حوزه دیسپچری، هزینه و جزئیات کلاس‌های آموزشی، نحوه ورود به این حوزه، شیفت‌های کاری و تفاوت‌ها و شباهت‌ها با خلبانی از مهم‌ترین محورهای بحث ما بود.

 

ارسال نظر