|

بیست و نهمین قسمت برنامه تراتل با حضور مهندس جواد خبازی مدیر کیفیت شرکت کوبهام استرالیا

بیست و نهمین قسمت برنامه تراتل با حضور مهندس جواد خبازی مدیر کیفیت شرکت کوبهام استرالیا

در این گفتگو با مهندس خبازی آشنا شدیم و درباره مسیر تحصیلی و کاری و همچنین سختی‌های مهاجرت و تفاوت‌های کار در صنعت هوانوردی ایران و استرالیا گفتگو کردیم.

 

ارسال نظر