|

دویستمین ۷۷۷ کارگو تحویل داده شد

روز گذشته سه فروند بویینگ ۷۷۷ ترابری به شرکت هواپیمایی قطر تحویل داده شد که دویستمین ۷۷۷ کارگو تحویل داده شده توسط بویینگ نیز در بین آن‌ها بود.

این هواپیماها در حالی به قطر ایرویز تحویل داده شدند که در روزهای مهم جابه‌جایی واکسن کووید۱۹ می‌توانند نقش مهمی را در برای شرکت قطری و همچنین جهان ایفا کنند.

منبع: بویینگ

ارسال نظر