|

سقوط آزاد گوشی همراه + فیلم

لحظه افتادن گوشی این مرد حین پرواز را ببینید.

ارسال نظر