|
آمریکا با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در مرز دو کره مخالفت می‌کند

آمریکا اعلام کرد با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان منطقه غیر نظامی بین دو کره مخالفت می‌کند.