|

تصویر روز ناسا: بارش شهابی بر فراز سازه‌های باستانی

شاید جالب باشد که بدانید سیاره زمین هر چند وقت یکبار در مسیر حرکت خود به دور خورشید وارد توده‌ای از شهاب‌واره‌ها می‌شود. این توده‌ها نمایشی نجومی از بارش‌های شهابی برای ما ساکنان زمین بر پا می‌کنند که نمونه‌ای از آن در تصویر ترکیبی امروز ناسا دیده می‌شود. البته در بالا سمت راست تصویر کهکشان آندرومدا نیز می‌درخشد که چندین برابر به زیبایی تصویر افزوده است.

 

این تصویر ترکیبی از چندین عکس در دو شب از بارش شهابی دلتا-دلوی (Delta Aquariids) است که در یکی از روستاهای شهر العالیه تونس ثبت شده. به طور معمول شهاب‌هایی که در بارش‌های شهابی می‌بینیم، خرده غبارهای باقی مانده از عبور سیارک‌ها یا دنباله‌دارها هستند که تقریبا اندازه یکسانی دارند.

ارسال نظر