|

بعد از حدود نیم قرن: روسیه پس از ۴۶ سال، یک کاوشگر به ماه می‌فرستد

بعد از حدود نیم قرن: روسیه پس از ۴۶ سال، یک کاوشگر به ماه می‌فرستد

کاوشگر ماه روسیه با نام «لونا۲۵» قرار است ساعت ۳ صبح ۲۰ مرداد ماه به وقت تهران از روی یک موشک «سایوز» از فضاپیمای «وستوچنی» در روسیه بلند شود. روسیه از سال ۱۹۷۶، زمانی که سفر موفق لونا۲۴ نمونه‌ای از خاک و سنگ کره ماه را به زمین آورد، دیگر کاوشگری به قمر زمین نفرستاد. اگر همه چیز به درستی طبق برنامه پیش برود، لونا۲۵ با سفر تقریبا پنج روزه خود به ماه خواهد رسید. این کاوشگر پنج تا هفت روز را در مدار ماه سپری می‌کند و سپس سعی می‌کند تا در نزدیکی قطب جنوب قمر زمین فرود آید.

ارسال نظر