|

سیاوش امیرمکری مدیرعامل هواپیمایی کارون شد

سیاوش امیرمکری مدیرعامل هواپیمایی کارون شد

رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی کارون طی حکمی سیاوش امیرمکری را به سمت مدیرعاملی این شرکت هواپیمایی منصوب کرد.

سرپرستی سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعاملی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بخشی از سوابق امیرمکری است.

پیشتر کاپیتان سید محمد محمودی که از مدیران توانمند و کوشای صنعت هوانوردی است سکان دار هدایت شرکت هواپیمایی کارون بود.

ارسال نظر