|

۴ پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر در تاخیر

۴ پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر در تاخیر

بررسی‌های خبرنگار کن نیوز حاکی از آن است که ۴ پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با تاخیر چندین ساعته مواجه شده است.

اطلاعات پروازهای داخلی شرکت هواپیمایی کیش ایر که با تأخیر مواجه شده به شرح ذیل است:

- پرواز شماره ۷۰۸۸ از مبدأ بندرعباس به تهران که قرار بود ساعت ۱۸:۱۰ در فرودگاه مهرآباد به زمین بنشیند

- پرواز شماره ۷۰۵۶ از مبدأ کیش به تهران به تهران که قرار بود ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه در فرودگاه مهرآباد به زمین بنشیند و به ساعت ۰۱:۱۵ بامداد فردا منتقل شده است

- پرواز شماره ۷۰۲۵ از مبدأ تهران به کیش که قرار بود ساعت ۱۹:۱۰ فرودگاه مهرآباد را ترک کند و به ۰۱:۴۵ بامداد فردا منتقل شده است

- پرواز شماره ۷۰۵۷ از مبدأ تهران به کیش که قرار بود ساعت ۲۰:۴۰ فرودگاه مهرآباد را ترک کند و به ۰۲:۱۵ بامداد فردا منتقل شده است.

ارسال نظر