|

ارسال کمک‌های هوایی به مناطق سیل‌زده جنوب سیستان و بلوچستان

کمک های هوایی با بالگرد به مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان ارسال شد.

ارسال نظر