|

اسماعیلی:

ستاد کل نیروهای مسلح با جدیت در حال بررسی موضوع سانحه هوایی رئیس جمهور است

ارسال نظر