|

لحظه شگفت‌انگیز پرتاب چانگ ۶ به ماه + فیلم

داره ملی فضا چین اعلام کرد که وسیله نقلیه chang'e-۶ mission ascent از بالای فرودگاه ماموریت در دهانه آپولو بلند شد. چانگ ۶ در اواخر ۱ ژوئن در سمت دور ماه فرود آمد و شروع به جمع آوری نمونه‌های سنگ و رگولیت با یک قاشق و حفاری کرد. سپس تا ۲۰۰۰ گرم به وسیله نقلیه صعود بارگذاری شد.

ارسال نظر