|

گزارش اختصاصی کن‌نیوز از روز اول نمایشگاه هوایی ایران

گزارشگر: سید امیرحسین موسوی مقدم فیلمبردار: امیرحسین قنبری

ارسال نظر