|

مبادله ۱۵ میلیون پیام هوانوردی در شبکه AFTN فرودگاه مهرآباد

مبادله ۱۵ میلیون پیام هوانوردی در شبکه AFTN  فرودگاه مهرآباد

حسین شاکری در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ در حوزه مخابرات هوانوردی بیش از ۱۵ میلیون پیام مرتبط با عملیات پروازی، گزارشات جوی و ... در شبکه AFTN فرودگاه مهرآباد مبادله شده است

به گزارش کن نیوز، حسین شاکری رئیس اداره مخابرات وفناوری اطلاعات هوانوردی گفت: در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ در حوزه مخابرات هوانوردی بیش از ۱۵ میلیون پیام مرتبط با عملیات پروازی، گزارشات جوی و ... در شبکه AFTN  فرودگاه مهرآباد مبادله شده است.

شاکری تاکید کرد: امروز فرصت مغتنمی است تا ضمن تبریک روز جهانی مخابرات و فناوری اطلاعات به همکاران متخصص در این حوزه،  به پروژه های شاخص این اداره در سالی که گذشت نیز اشاره ای شود:

- استقرار سامانه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM)

- ایجاد سرویس پشتیبان AFTN مستقر در فضای پشتیبان

- امن سازی ارتباطات AFTN شرکتهای هواپیمایی مستقر در فرودگاه مهرآباد

- تکمیل پروژه بهسازی و استانداردسازی مرکز داده (دیتاسنتر) فرودگاه مهرآباد

- توسعه زیرساخت شبکه ارتباطی به میزان ۸۲۵۰ متر و تکمیل رینگ فیبرنوری در گستره فرودگاه مهرآباد در دو مسیر بصورت پشتیبان؛ 

- بهسازی واحد مخابرات هوانوردی و استانداردسازی مرکز داده دوم این اداره کل؛ تکمیل ضریب نفوذ VoIP در فرودگاه مهرآباد با افزایش ۴۶ درصدی تجهیزات از پروژه های اصلی این اداره در سالی که گذشت بوده است.

وی در ادامه تاکید کرد: در حوزه پشتیبانی فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۲  نیز بیش از ۸۰۰۰ مورد خدمات پشتیبانی در حوزه‌های Help Desk،  Service Desk  و پشتیبانی زیرساخت و سامانه‌های ترمینالی  به نحو مطلوبی به نیازهای مختلف کاربران و سیستم‌ها ارائه گردیده است.

 

ارسال نظر