|

فورس لندینگ بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه جلفا

فورس لندینگ بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه جلفا

خبرهای اولیه حاکی از فورس لندینگ بالگرد حامل رئیس جمهور است و گروه های امدادی در تلاش برای رسیدن به محل حادثه هستند.

 اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد...

ارسال نظر