|

طبق ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری تعیین نرخ بلیت به عهده این سازمان است

طبق ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری تعیین نرخ بلیت به عهده این سازمان است

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: مادامی که رای دیوان عدالت ادرای جاری است، نرخ گذاری با هماهنگی شرکت های هواپیمایی متناسب با توسعه شبکه پروازی و سایر مولفه ها انجام می شود.

به گزارش کن نیوز؛ رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه طبق ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری تعیین نرخ بلیت هواپیما بر عهده این سازمان است، گفت: مادامی که رای دیوان عدالت اداری جاری است، نرخ گذاری با هماهنگی شرکت های هواپیمایی متناسب با توسعه شبکه پروازی و سایر مولفه ها انجام می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد محمدی بخش با اشاره به سلب اختیارات وزارت راه و شهرسازی در تعیین نرخ بلیت هواپیما اظهار کرد: مهمترین نکته این است که طبق ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری تعیین نرخ بلیت هواپیما بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.

محمدی بخش افزود: رای دیوان عدالت اداری موضوع مطروحه را از ستاد تنظیم بازار خارج کرده است.

وی تصریح کرد: مادامی که این رای دیوان عدالت اداری ساری و جاری است، سازمان هواپیمایی کشوری در نظر دارد با هماهنگی شرکت های هواپیمایی و متناسب با توسعه شبکه پروازی و سایر مولفه ها نرخ گذاری انجام شود و این سازمان به عنوان ناظر در خصوص نرخ بلیت هواپیما ورود پیدا کند.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر