|

مجموع پروازها ۴۴ درصد رشد کرد
رشد ۱۹۲ درصدی پروازهای بین‌المللی در سال ۱۴۰۰

در سال گذشته ۳۹۹ هزار و ۴۱۵ سورتی پرواز با میانگین ماهانه ۳۳ هزار و ۲۸۵ سورتی پرواز انجام شد.

حمیدرضا سیدی، سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران درباره عملکرد پروازی فرودگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۰گفت: انجام ۳۹۹ هزار و ۴۱۵ سورتی پرواز با میانگین ماهانه ۳۳ هزار و ۲۸۵ سورتی پرواز حاکی از رشد ۴۴ درصدی کل پروازها نسبت به سال ۱۳۹۹ است .

وی گفت: فرودگاه‌های کشور در سال گذشته میزبان ۱۷۴ هزار و ۴۶۵ پرواز داخلی بودند که به‌طور میانگین ماهانه ۱۴ هزار و ۵۳۹ سورتی پرواز انجام شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ ، حاکی از افزایش ۱۹ درصدی است.

سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه بیشترین رشد در بخش پروازهای بین‌المللی رخ داده است، ادامه‌داد: کرونا در مدت ۲ سال شرایط سختی را برای صنعت هوانوردی جهان رقم زد به‌طوری که پروازهای بین المللی به شدت کاهش پیدا کرد اما رفته رفته این آمار فزونی یافت و گرچه هنوز به آمار دوران پیش از کرونا بازنگشته‌ایم اما روند رو به رشد حاکی از افزایش پروازها در این بخش است.

سیدی بیان‌داشت: در سال ۹۹، تعداد نشست و برخاست‌های پروازهای بین المللی ۱۶ هزار و ۱۴۵ سورتی بود، این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ این رقم ۱۹۲ درصد رشد داشته و به ۴۷ هزار و ۹۶ سورتی پرواز رسیده است.

به گفته وی، در سال گذشته ماهانه سه‌هزار و ۹۲۵ سورتی پرواز بین‌المللی از فرودگاه‌های کشور انجام شده است.

به  گزارش شرکت فرودگاه‌ها،سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران افزود: بر این اساس پروازهای داخلی ٢٧هزار و ۸۶۳ سورتی و نشست و برخاست‌های بین‌المللی ٣٠هزار و ۹۵۱ سورتی افزایش داشته است.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر