|

‏در رکوردی بی سابقه بیش از 280 هزار نفر پرواز نانسی پلوسی را دنبال کردند

‏در رکوردی بی سابقه بیش از 280 هزار نفر پرواز نانسی پلوسی؛ رییس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا را دنبال می‌کنند تا ببینند هواپیمای حامل او وارد تایوان خواهد شد یا نه!

ارسال نظر