|

آغاز بهره‌برداری از تصاویر ماهواره خیام از امروز

رئیس سازمان فضایی ایران در مراسم افتتاح مرکز کنترل و عملیات ماهواره‌های سنجشی: شرکت‌های دانش‌بنیان در صورت احراز هویت می‌توانند به تصاویر پردازش شده ماهواره "خیام" دسترسی داشته باشند.

مرکز کنترل و عملیات ماهواره‌های سنجشی بر اساس استانداردهای جهانی راه‌اندازی شده و تا پایان سال مراکز ۲، ۳ و ۴ در سایر نقاط کشور راه‌اندازی می‌شوند.

ارسال نظر