|

الحاق ۷۷ هواپیما به ناوگان هوایی در یکسال اخیر

رئیس سازمان هواپیمایی: درخواست افزایش قیمت بلیت به شورای عالی هواپیمایی ارجاع شده و در حال بررسی است. در مهرماه سال گذشته ۹۸ هواپیمای فعال در ناوگان هوایی کشور داشتیم که طی یکسال اخیر این تعداد به ۱۷۵ فروند افزایش یافته است. با نهضت تامین قطعه یک سری از هواپیماهای زمینگیر را وارد ناوگان کرده‌ایم. ضمن این‌که هواپیماهای دست دوم با سن کمتر از ۲۰ سال نیز خریداری و به چرخه حمل‌ونقل هوایی مسافری کشور وارد شده است.

ارسال نظر