|

جهانی پر از آب و احتمالا قابل سکونت؛ جایی همین نزدیکی در منظومه شمسی

توده‌های آب زیرسطحی در بخش‌های بیرونی منظومه شمسی بخشی از مهمترین اهداف تحقیقات در جستجوی حیات در خارج از کره زمین است. از همین رو است که ناسا، در حال اعزام فضاپیمای اروپا کلیپر به قمر سیاره مشتری به نام اروپاست: شواهد و مدارک محکمی وجود دارد که درزیر پوسته ضخیم یخی این قمر، یک اقیانوس وسیع قرار دارد که می‌تواند به‌صورت بالقوه این قمر را قابل سکونت کند در هر حال دانشمندان بر این باور هستند که این اقیانوس، تنها منبع آبی موجود در قمر اروپا نیست و براساس مشاهدات مدارگرد گالیله ناسا، محققان معتقدند که پوسته یخی این قمر ممکن است حاوی مخازن مایع نمکی باشد که برخی از آنها نزدیک به سطح یخ هستند و بخشی دیگر مایل‌ها زیر این سطح یخی نهفته‌اند.

ارسال نظر