|

شهرهای مریخی شاید این‌گونه باشند

تصویرسازی از ایده ایلان ماسک با هوش مصنوعی 

روزنامه سان از DALL·E، یک نرم‌افزار هوشمند مصنوعی، خواست تا نشان دهد که یک شهر در مریخ چگونه می‌تواند باشد.DALL·E یک مدل یادگیری ماشینی است که توسط OpenAI برای ایجاد تصاویر غیرمعمول از دستورات کلیدواژه ایجاد شده است.

  سیستمDALL·E که در سال ۲۰۲۱ ایجاد شده است، به عنوان یک مدل زبان ترانسفورماتور شناخته می‌شود که می‌تواند تقریباً هر ایده را به تصویر تبدیل کند. 

ایلان ماسک: «زندگی ابتدا در گنبدهای شیشه‌ای و در نهایت، مانند زمین برای حمایت از حیات شکل گرفت.» 

 

ارسال نظر