|

سفارش ۵۲ فروند بویینگ

سفارش ۵۲ فروند بویینگ

شرکت هواپیمایی آلسکا ۵۲ فروند ۷۳۷ مکس را به شرکت هواپیماسازی بویینگ تسلیم کرده است‌. این شرکت قرار است این هواپیماها را در بازه زمانی سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ تحویل بگیرد. با اضافه شدن سفارش جدید مجموع هواپیماهای سفارش شده این شرکت هواپیمایی به بویینگ به ۱۴۶ فروند هواپیما رسید.

ارسال نظر