|

واگذاری شرکت هواپیمایی کیش ایر تا چند ماه آینده

واگذاری شرکت هواپیمایی کیش ایر تا چند ماه آینده

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری شرکت کیش ایر، گفت:‌ کیش ایر همچون دیگر شرکت واگذاری این سازمان باید مراحل واگذاری را طی کند و بطور قطع این شرکت واگذار می‌شود.

رییس کل سازمان خصوصی سازی در باره وضعیت فعلی واگذاری کیش ایر گفت، هم اکنون در حال ارزش گذاری آن هستیم و پس از مراحل قانونی به هیات واگذاری ارایه می‌شود و هیات واگذاری نیز پس از تصویب قیمت پایه، شرکت کیش ایر را برای مزایده معرفی خواهد کرد.

قربانزاده افزود: پیش بینی سازمان خصوصی سازی بر این است تا چند ماه آینده این کار انجام شود، اما می‌تواند این مراحل از پیش بینی این سازمان نیز بیشتر شود.

وی در باره واگذار نکردن کیش ایر نیز تاکید کرد: شرکت‌ها در فهرست واگذاری هستند و خروج معنا ندارد و کیش ایر هم در لیست واگذاری بوده وهست و هم باید پس از واگذاری اش به یک کارایی و بهره وری بالا برسد.

به گفته او، اگر کیش ایر از لیست واگذاری خارج شود، تخلف شده است،

ارسال نظر