|

با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:

سومین گواهینامه فرودگاهی به فرودگاه کیش اعطا شد

فرودگاه کیش با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه بین المللی کیش به عنوان سومین فرودگاه مطابق مقررات جدید، گواهینامه فرودگاهی دریافت کرد.

روز گذشته در مراسمی با حضور محمد محمدی‌بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه بین المللی کیش به عنوان سومین فرودگاه مطابق مقررات جدید، موفق به اخذ گواهینامه شد.

گفتنی است ممیزی این فرودگاه در حوزه های زیرساخت، عملیات تعمیر و نگهداری فرودگاه، ساختار سازمانی، آموزش و سیستم مدیریت ایمنی مورد ارزیابی بازرسان دفتر نظارت برعملیات هوانوردی قرار گرفت و موفق به اخذ دو گواهینامه فرودگاهی در زمینه زیرساخت فرودگاه و مدیریت و بهره برداری شد.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر