|

پیاده کردن دو مسافر پرواز ایران‌ایر برای سبک شدن هواپیما

پیاده کردن دو مسافر پرواز ایران‌ایر برای سبک شدن هواپیما

صبح امروز خلبان پرواز تهران به خرم آباد شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با ادعای اینکه هواپیما سنگین شده است دو مسافر این پرواز را پیاده کرده است.

این در حالی است که برخی مسافران این هواپیمای ATR گفته‌اند شانزده صندلی این پرواز خالی بوده است.

جالب اینجاست که مسافران این پرواز بیش از دو ساعت در هواپیما معطل شده بودند تا اینکه مهماندار دلیل تاخیر را اعلام مق‌کند و پس از پیاده شدن دو مسافر پرواز انجام می‌شود.

به نظر شما بهتر نبود خلبان وزن اضافی را از بار داخل هواپیما کم‌ می‌کرد؟ 

ارسال نظر