|

کشف ۵۶ سکه تاریخی در فرودگاه بندرعباس

کشف ۵۶ سکه تاریخی در فرودگاه بندرعباس

رئیس کل دادگستری هرمزگان: مأموران پلیس فرودگاه بین‌المللی بندرعباس موفق شدند ۵۶ سکه تاریخی را در فاصله حدود ۱۰ روز از ۲ مسافر کشف و ضبط کنند. هر ۲ نفر قصد داشتند سکه‌ها را به یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس منتقل کنند.

ارسال نظر