|

تحویل سه هواپیمای جدید توسط شرکت هواپیمایی ITA

تحویل سه هواپیمای جدید توسط شرکت هواپیمایی ITA

شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایتالیا که پس از ورشکست شدن آلیتالیا تاسیس شده است سه فروند ایرباس A320نئو به ناوگان خود اضافه کرده است. دو فروند دیگر نیز به زودی وارد ناوگان این شرکت خواهد شد تا دست این شرکت هواپیمایی در مسیرهای پروازی کوتاه در تابستان بازتر شود‌. لازم به ذکر است که این هواپیماها از شرکت آولون که در زمینه لیزینگ هواپیما فعالیت می‌کند به این ITA تحویل داده شده‌اند، که یک راه بسیار موثر و پر بازده برای افزایش ناوگان در شرکت‌های خارجی به حساب می‌آید.

ارسال نظر