|

تغییر نام 40 مسیرهوایی در راستای الزامات بین المللی ایکائو

تغییر نام 40 مسیرهوایی در راستای الزامات بین المللی ایکائو

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تغییر نام 40 مسیرهوایی در راستای الزامات بین المللی ایکائو خبر داد.

جعفر یازرلو ضمن اعلام خبر فوق گفت: هدف از انجام تغییرنام مسیر های هوایی انطباق با مصوبات دفتر منطقه ای خاورمیانه ایکائو در خصوص نام مسیرهای هوایی، همچنین یکپارچه سازی قواعد نام گذاری این مسیرها در سراسر دنیا و منطبق بر الزامات انکس 11 برشمرد.

وی افزود: به همین منظور سمینار مشترکی مابین معاونت استاندارد پرواز معاونت هوانوردی و امور بین الملل و معاونان عملیاتی شرکت های هواپیمایی به منظور اطلاع رسانی و بررسی اقدامات عملیاتی لازم درخصوص تغییر نام مسیرهاو انطباق موضوع مذکور در سازمان برگزار شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: دراین راستا تاکنون به روزرسانی نشریات اطلاعات هوانوردی، نقشه مسیرهای هوایی، برنامه  مدیریت جریان ترافیک هوایی، سامانه اتوماسیون رادار مرکز کنترل فضای کشور، سامانه طرح پرواز و آموزش کنترلرهای مراقبت پرواز صورت گرفته است.

یازرلو افزود: همچنین شرکت های هواپیمایی باید نسبت به بروزرسانی نرم افزارهای طرح پروازشرکت متبوعه، RPL شرکت های هواپیمایی منطبق با تغییرات جدید و آموزش خدمه پروازی و دیسپچرها اقدام کنند.

 

ارسال نظر