|

آغاز پروازهای هواپیمایی سپهران در مسیر تهران - آنکارا

آغاز پروازهای هواپیمایی سپهران در مسیر تهران - آنکارا

بر اساس اعلام رسمی هواپیمایی سپهران پروازهای این شرکت از مبدا تهران به آنکارا و بلعکس چهار روز در هفته از اول آبان ماه آغاز خواهد شد.

ارسال نظر