|

پوشک بچه، هواپیما را زمین‌گیر کرد

پوشک بچه، هواپیما را زمین‌گیر کرد

بازگشت یک هواپیما در پاناما به فرودگاه کمی بعد از شروع پرواز، حسابی خبرساز شده است.

این اتفاق در هوانوردی عادی است اما مورد جالب و عجیب درباره این پرواز، این است که چیزی که مقامات گمان می‌کردند یک تهدید امنیتی است، بسیار خنده‌دار از آب درآمده است.

مقامات امنیتی بعد از دریافت گزارش از وجود بمب، هواپیما را نشاندند و آن را به یک محوطه ایزوله بردند. یک تیم خنثی‌سازی‌ بمب هم وارد عمل شد اما وقتی که نیروهای چک و خنثی هواپیما را بررسی کردند، متوجه شدند بسته مشکوکی که جلوی توالت هواپیما قرار داشته، چیزی بیش از یک پوشک نبوده است.

بعد از اینکه مقامات تأیید کردند هیچ تهدیدی وجود ندارد، این هواپیما به سمت آمریکا به پرواز درآمد.

منبع: مشرق

ارسال نظر