|

زیان هنگفت ایرفرانس در بورکینافاسو،‏ نیجر و مالی

زیان هنگفت ایرفرانس در بورکینافاسو،‏ نیجر و مالی

با تعلیق خدمات پروازی ایرفرانس به سه کشور مالی، نیجر و بورکینافاسو، این شرکت هواپیمایی با زیان هنگفت روبرو شده است.

شرکت هواپیمایی ایرفرانس به دلیل تعلیق پروازهایش به سه کشور آفریقایی، متحمل زیان هنگفت شده است. این گزارش می افزاید با به تعلیق درآمدن خدمات پروازی شرکت هواپیمایی ایرفرانس به سه کشور مالی، نیجر و بورکینافاسو، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این اقدام برای ایرفرانس بسیار گران تمام خواهد شد. این در حالیست که سه کشور آفریقایی چیزی از دست نمی دهند و دیگر خطوط هوایی در این سه کشور همچنان خدمات ارائه می دهند. تعلیق پرواز‌های ایرفرانس به مالی، نیجر و بورکینافاسو، این شرکت هواپیمایی را در وضعیتی خاص و حساس قرار داده است. از زمان ورشکستگی ایر افریک، ایر فرانس پرواز‌های آفریقا را پوشش می‌دهد. در سال ۲۰۲۲ میلادی، گردش مالی ایر فرانس ۶۶ درصد (معادل ۵.۳ میلیارد یورو) افزایش یافت و دلیل عمده این افزایش، بازار آفریقا بود. تعداد مسافران به مقصد آفریقا ۲۸ درصد افزایش یافته بود یعنی از ۱۶.۴۹ میلیون مسافر ایرفرانس، ۳.۸۷ میلیون مسافر مربوط به بازار آفریقا بوده است.

 

ایرفرانس از چند ماه پیش دیگر به مالی، نیجر و بورکینافاسو خدمات نمی‌دهد و این گونه اختلال در پروازها، وضعیت خوب کنونی ایرفرانس را تهدید می‌کند. این شرکت هواپیمایی در ابتدا دلیل تعلیق را، بی ثباتی ژئوپولیتیک در منطقه ساحل آفریقا اعلام کرد. ایر فرانس گفته بود فعالیت هایش در این کشور‌ها در معرض خطر هستند. ولی در نهایت، مالی و بورکینافاسو با از سرگیری فعالیت‌های ایرفرانس در کشورشان مخالفت کردند. مقامات این کشور‌ها گفتند تصمیم یکجانبه ایرفرانس در تعلیق پروازها، به معنی بی احترامی به مشتریان است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

ارسال نظر