|

فیلم برداری در پروازهای آموزشی فوق سبک ممنوع شد

بالاخره سازمان هواپیمایی کشوری پس از چندین مورد حادثه به دلیل حواس پرتی دانشجو و استاد خلبان تصمیم به ممنوع کردن فیلم برداری در پروازهای آموزشی حوزه فوق سبک گرفت.

متاسفانه بسیار مشاهده می‌شود که برخی از دانشجویان خلبانی در پروازهای آموزشی اقدام به فیلم برداری از  پرواز می‌کنند که این موضوع کاملا بر تمرکز فرد تاثیر گذار است و علاوه بر کاهش ایمنی پرواز منجر به کاهش کیفیت آموزش نیز می‌شود.

 

ارسال نظر