|

تصویر سیاره مشتری (هرمز) توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب منتشر شد

این عکس، تصویر گرفته شده با طول موج کوتاه  در سمت چپ و تصویری با طول موج بلند در سمت راست از سیاره مشتری را نشان می‌دهد که انواع شرایط جوی مختلف را که جیمزوب قادر به تشخیص آن است، نشان می‌دهد

این تصاویر در دوره راه اندازی تلسکوپ گرفته شده‌اند، بنابراین کیفیت عکس‌های علمی منتشر شده دیروز را ندارند. هر دو تصویر با نوردهی ۷۵ ثانیه‌ای گرفته شده‌اند و ماه‌های اروپا، تب و متیس را نشان می‌دهد.

 

 

ارسال نظر