|

خسارت پروازهای تاخیردار؛ از ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت بلیت

خسارت پروازهای تاخیردار؛ از ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت بلیت

مطابق آخرین اصلاحیه آیین حقوق مسافر،  درصورت تاخیر بیش از چهار ساعت در پرواز، شرکت هواپیمایی موظف است، نسبت به جبران خسارت به‌میزان ۳۰ درصد نرخ پایه بلیت اقدام کند و در صورت ابطال پرواز موظف‌به استرداد کامل وجه به‌علاوه جبران خسارت به‌میزان ۵۰ درصد نرخ پایه بلیت است.

منبع: ایسنا

ارسال نظر