|

بازگشت رویا به آسمان

بیلد به نقل از گاوریلوف گزارش کرده است که شرکت هواپیماسازی آنتونوف در حال کار بر روی ساخت مجدد بزرگترین هواپیمای جهان AN225 است.

مدیر کل شرکت دولتی آنتونوف اوکراین نیز این موضوع را تایید کرده و از پیشرفت 30 درصدی این پروژه خبر داده است.

گویا کار ساخت آنتونوف ۲۲۵ جدید در یک مکان مخفی انجام می‌شود و این هواپیما قرار است با قطعات جدید و برخی از قطعات هواپیمای آسیب دیده قابل استفاده هستند دوباره ساخته شود.

ارسال نظر