|

رونمایی پلتفرم دوم هواپیمای سیمرغ تا پایان سال

رونمایی پلتفرم دوم هواپیمای سیمرغ تا پایان سال

رئیس سازمان هواپیمای کشوری: طراحی و نیازسنجی ساخت هواپیمای ایرانی انجام شده و این هواپیما یک پلتفرم اولیه ایران ۱۴۰ داشته که به «سیمرغ» تبدیل شده است.

هواپیمای مسافربری سیمرغ ۷۵ نفره بوده و طول آن از هواپیمای ایران ۱۴۰ بلندتر است.

پلتفرم دوم هواپیمای سیمرغ آماده شده که احتمالا تا آخر سال از این پلتفرم رونمایی خواهد شد.

منبع: تسنیم

ارسال نظر