|

نوسازی ناوگان هوایی عربستان سعودی با بویینگ

نوسازی ناوگان هوایی عربستان سعودی با بویینگ

ریاض‌ ایر و سعودی ایرلاین سفارش خرید ۷۸ فروند هواپیما از بویینگ را ثبت کردند.

این سفارش که می‌تواند تا ۱۲۱ هواپیما نیز افزایش یابد، پنجمین سفارش بزرگ از نظر ارزش تجاری در تاریخ بویینگ است.

شرکت هواپیماسازی بویینگ اعلام کرد که با دو شرکت هواپیمایی ریاض ایر و سعودی ایرلاین برای خرید ۷۸ فروند هواپیمای بویینگ ۷۸۷ دریم‌لاینر به توافق رسیده است.

ریاض ایر که متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی است، ۳۹ دریم‌لاینر با احتمال افزایش ۳۳ فروندی سفارش داده است. سعودی ایرلاین نیز سفارش ۳۹ فروند بویینگ ۷۸۷ با احتمال افزایش ۱۰ فروندی را تسلیم بویینگ کرده است.

 

 

 

ارسال نظر