|

تاخیر پرواز و لزوم توجه بیشتر به حقوق مسافران

تاخیر پرواز و لزوم توجه بیشتر به حقوق مسافران

در روز گذشته (جمعه) موضوع تأخیر چند ساعته پرواز شرکت هواپیمایی معراج از مقصد مسکو به تهران مورد توجه بازدیدکنندگان شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. البته پرواز دیگر این شرکت هواپیمایی نیز که قرار بود تهران را به مقصد نجف ترک کند، به دلیل مشکلات فنی به زمانی دیگر موکول شد.

 نوع مواجهه شرکت‌های هواپیمایی با مسائلی همچون تاخیر در سرویس‌دهی به مسافران در چنین شرایطی از مواردی است که همواره باید مورد توجه شرکت‌های هواپیمایی قرار بگیرد تا حقوق مسافران همواره حفظ شود.

 البته برخی از مشکلات که گاهی دامان شرکت‌های هواپیمایی را می‌گیرد نیز نباید از نظر مسافران دور بماند. برای مثال؛ گاهی یک مشکل فنی پیش از سفر مسئولان پرواز را مجاب می‌کند که برای امنیت بیشتر مسافران و انجام یک سفر بدون خطر، مراحل پیش از پرواز با دقت بیشتر و از نو بررسی شود.

 

ارسال نظر