|

ایران‌ایر رکورددار تاخیرهای پروازی شد!

ایران‌ایر رکورددار تاخیرهای پروازی شد!

براساس آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در تیرماه امسال در ۴۶ فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاهها نشست و برخاست هواپیما در پروازهای داخلی،‌ اعزام و پذیرش مسافر و بار به ترتیب ۳ درصد، ۷ و ۵ درصد رشد منفی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته داشته است.

  در بخش میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار ۳۰ دقیقه و بیشتر نیز ایران‌ایر با فاصله زیاد از سایر شرکت‌های هواپیمایی پیش افتاده است. در تیرماه امسال میزان این تاخیرها برای ایران‌ایر ۹۶ هزار و ۲۰۷ دقیقه بود. بعد از این شرکت، کیش ایر با ۵۴ هزار و ۶۷۱ دقیقه و کارون با ۴۶ هزار و ۹۱۴ قرار دارند.

 در بخش پروازهای ابطالی تیرماه نیز هواپیمایی زاگرس با ۷۵ درصد پرواز در صدر قرار دارد. معراج با ۶۹ درصد، آساجت با ۶۲ درصد، کیش ایر با ۶۰ درصد و قشم‌ایر نیز با ۶۰ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

 

ارسال نظر