|

پرواز پرنده‌های هوشمند در آسمان ایران

پرواز پرنده‌های هوشمند در آسمان ایران

تلاش برای شناخت محیط پیرامون در هزاره‌های نخست خلقت انسان خردمند موجب شد تا پیش از اختراع خط، نقشه و ابزار و ادوات نقشه‌برداری اختراع شود.

 ساختمانی محسوب می‌شود. این یک واقعیت جهانی است که هیچ‌کس آن را انکار نمی‌کند و بدون این فن، آرمان ساخت شهرهای هوشمند در عمل غیرممکن است. بنابراین، توجه به کاربرد هوشمندسازی و فناوری‌های نوین در این حرفه می‌تواند به‌عنوان پیشران توسعه در ساخت شهرهای هوشمند به‌حساب بیاید. همان‌طور که مناطق شهری همچنان در حال گسترش و رشد هستند، فناوری شهر هوشمند نیز در کنار افزایش ثبات و ارتقای سطح خدمت به شهروندان، گسترش می‌یابد. با استفاده از ارتباطات فراگیر، داده‌های باز، امنیت و راهکارهای کسب درآمد نرم‌افزاری، ما می‌توانیم نیازهای شهر هوشمند را برای تجربه‌ای بسیار بهبودیافته برای همه شرکا در اکوسیستم تطبیق دهیم.

 

ارسال نظر