|

هزینه عجیب ماموریت‌های هوایی اورژانس تهران؛ هر ساعت ماموریت ۱۰۰ میلیون

هزینه عجیب ماموریت‌های هوایی اورژانس تهران؛ هر ساعت ماموریت ۱۰۰ میلیون

اورژانس هوایی استان تهران در هفته به طور میانگین حدود ۱۵ ماموریت هوایی انجام می‌دهد و مصدومان، مجروحان یا بیماران بدحال را با بالگرد از شهر تهران یا دیگر شهرستان‌های استان تهران به مراکز درمانی مربوط می‌رساند.

هر ماموریت هوایی، هزینه بسیار سنگینی برای اورژانس هوایی استان تهران دارد. این در حالی است که روزانه حداقل ۲ پرواز در این مرکز انجام می‌شود.

رئیس مرکز اورژانس هوایی استان تهران: هزینه انجام هر ساعت ماموریت اورژانس هوایی به طور متوسط ۱۰۰ میلیون تومان است و البته بیمار یا مصدومی که خدمات اورژانس هوایی را دریافت می‌کند، هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند و برای او کاملا رایگان است.

ارسال نظر