|

فرودگاه دزفول بین‌المللی شد

فرودگاه دزفول بین‌المللی شد

فرودگاه دزفول با تصویب هیات وزیران به عنوان فرودگاه مجاز برای ورود و خروج کالا ومسافر بین المللی تعیین ومراتب برای اجرا توسط معاون اول رییس جمهور به وزارت خانه های کشور، راه و شهرسازی و امور خارجه ابلاغ شد.

 علیرضا خردمند فرماندار دزفول در همین رابطه گفت: ////////////////پس از پیگیری‌های مستمر و به ثمر رسیدن مرز هوایی برای فرودگاه دزفول، پیگیری جدی برای مجاز شدن ورود و خروج کالا و مسافر به صورت بین المللی توسط این فرودگاه در دستور کار قرار گرفت./////////////

 وی ادامه داد: سرانجام فرودگاه دزفول با تصویب هیات وزیران به عنوان فرودگاه مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر بین المللی تعیین شد.

خردمند تاکید کرد: این مصوبه هیات وزیران برای اجرا توسط معاون اول رییس جمهور به وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی و امور خارجه ابلاغ شده است.

منبع: ایرنا

ارسال نظر