|

فرود اضطراری هواپیمای شرکت کاسپین در اصفهان

فرود اضطراری هواپیمای شرکت کاسپین در اصفهان

هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی کاسپین که امروز از تهران عازم شیراز بود در فرودگاه اصفهان به زمین نشست.

بر اساس این گزارش؛ خلبان این پرواز به دلیل نقص فنی در موتور تصمیم به فرود اضطراری در فرودگاه شهر اصفهان گرفت.

مسافران کاسپین از عدم تعیین تکلیف وضعیت پرواز تا به این لحظه خبر می دهند.

 

ارسال نظر