|

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شرکت‌فرودگاه‌ها نیازمند ۳۰ همت منابع مالی است

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شرکت‌فرودگاه‌ها نیازمند ۳۰ همت منابع مالی است

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: چنانچه هیچ پروژه جدیدی تعریف نشود، تکمیل پروژه‌های موجود این شرکت نیازمند دست‌کم ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی است.

«رضا نخجوانی» در درباره جلب و جذب سرمایه‌گذاری در این شرکت در طول یک سال گذشته افزود: از هرگونه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این مجموعه استقبال می‌کنیم و جزو اولویت‌های ما است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان‌داشت: روش‌هایی مثل BOT (قراردهای ساخت، بهره برداری و انتقال) نیز برای انجام سرمایه‌گذاری مشترک تعریف شده است و در مجموع در چارچوب مقررات حاکم بر نظام سرمایه‌گذاری خارجی عمل خواهیم کرد.

نخجوانی گفت: در این زمینه، در چند مورد نیز فرآیند کار آغاز شد، اما ادامه مذاکره ممکن نشد که موضوع تحریم‌ها نیز بی‌تاثیر نبود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تصریح‌کرد: اولویت نخست ما، انجام پروژه‌های عمرانی، انجام هزینه‌های زیرساختی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است.

وی خاطرنشان‌کرد:‌ چنانچه هیچ پروژه جدیدی نیز تعریف نشود، تکمیل پروژه‌های موجود این شرکت نیازمند دست‌کم ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی است.

این مقام مسوول ادامه داد: ساخت ترمینال جدید ۱۲۰ هزار متر مربعی فرودگاه مهرآباد، در صورتی که در مدت زمان یک سال بخواهد ساخته شود، به تنهایی نیازمند ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه است.

وی، ترمینال خارجی فرودگاه شیراز و ساخت ترمینال جدید فرودگاه تبریز را از جمله پروژه‌های اولویت‌دار شرکت فرودگاه‌ها عنوان کرد.

 

ارسال نظر