|

نخستین عکس‌ها از ماموریت "آرتمیس۱" به زمین رسید

ماموریت "آرتمیس۱" نخستین عکس‌ها در ماموریت خود در اعماق فضا به خانه فرستاد.

سخنگوی ناسا:

این منظره از زمین، از آخرین ماموریت آپولو در ۵۰ سال پیش تاکنون دیده نشده است. 

 

این منظره از زمین آبی‌رنگ ما در سیاهی فضا اکنون تخیل نسل جدید، نسل آرتمیس را تسخیر کرده است.

ارسال نظر