|

طرحی که منجر به ارائه اینترنت می‌شود
گام‌های سازمان فضایی برای ایجاد منظومه ماهواره‌ها

رییس سازمان فضایی: سازمان فضایی ایران در خصوص ساخت منظومه‌های ماهواره‌ای برنامه مدونی دارد.

 

برنامه به این صورت است که از شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه حمایت کنیم تا به‌مرور زمان به یک کنسرسیوم تبدیل و سازنده ماهواره‌های مخابراتی کوچک (تا ۳۰۰ کیلوگرم) شوند.

برای این منظور در گام اول رسیدن به منظومه ماهواره‌ای IOT باند باریک را در دستور کار داریم که با همکاری بخش خصوصی اجرایی می‌شود.

گام بعدی ماهواره‌های باند پهن است که حتما در این بخش نیاز به همکاری‌های بین‌المللی داریم. اجرای این طرح منجر به ارائه اینترنت خواهد شد.

ارسال نظر