|

تصویر تلسکوپ هابل از یک خوشه ستاره‌ای در کهکشان راه شیری

تصویر تلسکوپ هابل از یک خوشه ستاره‌ای در کهکشان راه شیری

تلکسوپ فضایی هابل، تصویر جدیدی از خوشه ستاره‌ای کروی Terzan ۱۲ را نشان می‌دهد که شامل گروهی از ستارگان است که با گرانش به یکدیگر متصل شده‌اند. این خوشه در فاصله ۱۵ هزار سال نوری از زمین و در کهکشان راه شیری قرار دارد.

تلکسوپ فضایی هابل، تصویر جدیدی از خوشه ستاره‌ای کروی Terzan 12 را نشان می‌دهد که شامل گروهی از ستارگان است که با گرانش به یکدیگر متصل شده‌اند. این خوشه در فاصله 15 هزار سال نوری از زمین و در کهکشان راه شیری قرار دارد.

کهکشان راه شیری نزدیک به 150 خوشه کروی در نزدیکی خود دارد که این خوشه‌ها به دور مرکز کهکشانی می‌چرخند. موقعیت این خوشه کروی در اعماق کهکشان راه شیری و در صورت فلکی "کمان یا قوس" است.

فاصله 15 هزار سال نوری این خوشه کروی از زمین باعث می‌شود که این مکان فضای زیادی را برای ذرات غبار میان‌ستاره‌ای میان ما و خوشه باقی بگذارد تا نور آبی را پراکنده کرده و باعث شود فقط طول موج‌های قرمزتر به زمین بیایند.

ترزان 12 یکی از 11 خوشه کروی است که توسط "آگوپ ترزان" ستاره‌شناس ترک ـ ارمنی حدود نیم قرن پیش کشف شد.هابل با دید دقیق خود، از زمان پرتابش در سال 1990، مطالعه در زمینه خوشه‌های کروی را متحول کرده است.

تلسکوپ فضایی هابل یک پروژه همکاری بین المللی بین ناسا و ESA است.مرکز پرواز فضایی گادِرد ناسا در گرین‌بلت، مریلند، این تلسکوپ را مدیریت می‌کند.موسسه علمی تلسکوپ فضایی (STScI) در بالتیمور مریلند، عملیات علمی هابل را انجام می دهد.

منبع: تسنیم

ارسال نظر