|

محکومیت یک شرکت هواپیمایی به عذرخواهی از مسافر پرواز یزد

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد، یک شرکت هواپیمایی را به درج متن عذرخواهی از مسافر پرواز یزد در وب‌سایت این هواپیمایی و فرودگاه شهید صدوقی یزد محکوم کرد.

پرواز به مقصد یزد برای ساعت 21:30 تعیین‌شده بود که این شرکت در نهایت در ساعت 1:35 بامداد روز بعد پرواز خود را انجام داد.

شاکی در دادخواست خود دریافت خسارات مادی و معنوی شامل یک خسارت مادی به مبلغ 200 میلیون و 100 هزار ریال، یک خسارت معنوی به مبلغ 2 میلیون ریال و خسارات هزینه دادرسی را مطالبه کرده بود.

منبع: تسنیم

ارسال نظر